Nieuws

Nieuw Koninklijk besluit:

Dit KB treedt in werking op 22 maart 2019.
Het KB voorziet dat het BIPT de frequentietabel vastlegt.
Een Besluit van de Raad van BIPT, voorafgegaan door een raadpleging.