Basisvergunning

De vorige opleiding ging door in september / oktober2023.

De opleiding is intussen beëindigd alle kandidaten zijn geslaagd voor de praktische testen en een aantal reeds voor het BIPT examen

geïnteresseerden voor een nieuwe opleiding mogen zich reeds melden

De Basisvergunning geeft je de mogelijkheid om op een eenvoudige en relatief gemakkelijke manier een radioamateur zendvergunning te behalen. Het examen bestaat uit twee delen: een praktische proef die afgelegd kan worden na afloop van een opleiding gegeven in de UBA-sectie van het OVRC en een theoretisch examen afgenomen door het BIPT. De opleiding in onze UBA-sectie bereidt u zowel voor op de praktische proef als op het BIPT examen. Met een slaagpercentage van ruim 90% hebben onze opleidingen hun degelijkheid bewezen.

Houders van een Basisvergunning hebben met een beperkt zendvermogen ( 25 Watt) toegang tot de radioamateurbanden 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10m en (50 Watt) op 2 m en 70cm, alle modes behalve ATV. (Het is toegestaan om apparatuur te hebben met een maximum vermogen van 100 W.)

Om de kandidaten te helpen heeft de UBA het UBA Basisvergunning handboek uitgebracht. Dit handboek (36 pagina’s) dekt 100% de leerstof zoals voorgeschreven door het BIPT en wijkt zo weinig mogelijk af van de eigenlijke leerstof. Het handboek is te verkrijgen in de UBA-sectie van het OVRC en wordt gebruikt als ondersteuning van de lessenreeksen.

Opleiding Basisvergunning 

Locatie:

·  OVRC – UBA-GNT, Sint Corneliusstraat 6, 9030 Mariakerke-Gent.

Voor inlichtingen, voorwaarden en inschrijvingen: GNT@uba.be

De opleiding Basisvergunning is gratis voor leden van de OVRC, niet leden dienen lid te worden van de OVRC (30 €) (gebruik lokaal, verzekering,….); het handboek kost 5 euro en is ter plaatse verkrijgbaar.

update 9 nov 2023 door ON4VVV.