Lid worden

Waarom lid worden ?

Daar we een vzw zijn, moeten de leden lidgeld betalen. Dit bedrag is niet erg hoog, zodat het eerder als symbolisch moet gezien worden.

Het dekt zeker de kosten niet die we hebben aan uw lidmaatschap (verzekering, verlichting-verwarming, enz…)

De meeste inkomsten komen uit het verbruik aan de bar gedurende de wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (19.00 h) en de verkopen aan gunstprijzen voor de leden van kleinmateriaal.

Hoe lid worden ?

Het jaarlijkse lidgeld is vastgesteld op € 30,00.
Een tweede lid onder hetzelfde dak betaalt € 15,00

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot 31 december.
Als nieuw lid ben je bij betaling lidmaatschap in november of december automatisch lid voor het daarop volgende jaar.

Dit kan gestort worden op onze rekening BE36 9796 2660 8281 

Gelieve de reden van betaling te vermelden
( naam en call indien van toepassing en graag ook emailadres)

Betaalt u méér, dan wordt het teveel geboekt als gift .
Wens je een bepaalde werking te steunen (vb ATV of ON0OV of de velddagen) , graag vermelden.

De vereniging dankt u hiervoor !

Het betalen van het lidgeld geeft u enkele voorrechten:

Inzage van de tijdschriften en eventuele ontlening onder waarborg.
Toegang tot het lokaal, ook zonder verbruik.
Gebruik van de zendtoestellen (
eventueel onder toezicht van een amateur)
Gebruik van de computers om het internet op te gaan.

We hopen u te mogen verwelkomen !