Doelstellingen

Wat is een radioamateur?

Vaak wordt bij het grote publiek en in de pers het begrip radioamateur gebruikt voor iemand die iets te maken heeft met radio en zenden. Zo gebeurt het dat een CB-er (27 MHz gebruiker) of een (af)luisteraar van politie of luchtvaart een “radioamateur” wordt genoemd.

Niets van dat alles! De benaming is voorbehouden voor een welbepaalde groep mensen die een welomschreven hobby beoefenen. Binnen deze hobby is echter zó’n grote variëteit terug te vinden, dat dit niet zomaar te omschrijven valt. Hier zijn enkele activiteiten die de leden van het OVRC op regelmatige basis beoefenen:

·  Ze maken radiocontact met elkaar en met andere zendamateurs over de hele wereld; hiervoor experimenteren ze met zenders, ontvangers en diverse types antenne’s. Soms maken ze deze toestellen zelf. Ook eigen televisie- of datauitzendingen over het radiospectrum zijn dagelijkse kost.

·  Ze plaatsen “repeaters” op hoge gebouwen in en rondom Gent om het bereik van radiosignalen in bepaalde spectrumbanden te vergroten.

·  Ze participeren soms in het “DMR-netwerk”, een soort globaal GSM-netwerk opgericht door radioamateurs

Dit zijn enkele zaken die de laatste jaren gerealiseerd werden/zijn :

·  We sturen een radiosignaal naar de maan, reflecteren het op het oppervlak, en vangen het opnieuw op

·  We maken radiocontact met een astronaut in het ISS (Dirk Frimout, Frank De Winne)

·  We fungeren als communicatie bij noodgevallen. Zelfs al zou het internet, de kabel- en telefonienetwerken en het gsm-verkeer in België allemaal wegvallen, dan nog blijft lange-afstandscommunicatie van data, beeld en spraak mogelijk via onze radioverbindingen.

Ten laatste Binnen de Belgische en internationale gemeenschap van radioamateurs vinden we heel specifieke projecten:

·  ontwerpen en bouwen van meer dan 60 satellieten (AMSAT-programma)

Een radio- of zendamateur dient zich aan strenge regels en wetten te houden. Hij dient een examen af te leggen, waar hij zijn theoretische en praktische bekwaamdheid kan aantonen. Hij staat voortdurend onder toezicht van de overheid. Nog niet zo lang geleden diende hij een Morseproef af te leggen om te mogen uitzenden op de “decameterbanden”. Dit zijn verleden tijden, maar dat betekent niet dat de aloude Morse (of CW zoals de amateurs dit noemen) zal komen te vervallen als “mode”. Wel is het zo, dat veel “digitale modes” hun intrede doen. En Morse wordt flink beoefend, maar nu vaak via de computer.

Eens men geslaagd is voor “het” examen, mag men een licentie of zendvergunning aanvragen. Men krijgt dan een “call” of roepteken. Dit is je wereldwijde naam voor de amateurgemeenschap, en elke radioamateur ter wereld kan hieruit afleiden van welk land je bent, soms ook uit welke deelstaat. Zo is de landenkenner voor België de “prefix” ON.Hierna volgt één cijfer (zie verder) gevolgd door één, twee of drie letters (de “suffix”). In bijzondere gevallen kan de prefix ook OS, OR of OT zijn.

Om betere en meer volledige informatie te bekomen kan je surfen naar de website van de UBA (Unie van de Belgische Amateurzenders). Daar vind je alle nuttige informatie over het radioamateurisme.