HAREC

HAREC CURSUS 2021-2022


UNIEKE KANS : WORD NU EEN FULL LICENCE ZENDAMATEUR !!!

IN DE RADIO SHACK GENT

RADIO SHACK GENT (OVRC VZW) en de UBA-GNT hebben het genoegen om je uit te nodigen om deel te nemen aan de Harec cursus die in 2021-2022 wordt georganiseerd in de club aan de:

St. Corneliusstraat 6 te 9000 Mariakerke-Gent.

Het volgen van de cursus biedt talrijke voordelen. Zo is er geen voorkennis van elektriciteit en elektronica vereist.


De lessen worden gegeven in “schuifjes”, zodat de lesstof telkens gemakkelijk te verwerken is. Ook leken op het elektronica gebied kunnen zich zo voorbereiden op het Harec examen.

Enkel lid zijn van de vzw OVRC is voldoende.
Voor lidmaatschap OVRC zie https://www.ovrc.be/lid-worden/

Verder dient men zich vooraf in te schrijven via een mailtje naar  harec-les@ovrc.be  met vermelding van je naam, adres en eventuele call, tel nr en e-mail adres is voldoende.

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van het UBA HAREC handboek (Nederlandstalig).
Dit handboek kan je aanschaffen bij de dienst Biblio & Service bureau van de UBA.
Ref: ON020N voor de prijs van 27 € verzendingskosten inbegrepen.
Inlichtingen op shop@uba.be of in CQ-QSO.

Het is de bedoeling dat je voorafgaandelijk de les grondig hebt voorbereid. Het handboek is trouwens ook bedoeld voor zelfstudie. Het gaat telkens over tien tot maximaal een vijftiental pagina’s. Tijdens de lesavond (op woensdag) of lesnamiddag (op zaterdag) zal je samen met de lesgever de stof overlopen, de belangrijkste knelpunten bespreken, en zal verheldering worden gegeven op je vragen. Tevens is het dan een uitstekende gelegenheid voor deelnemers die moeilijkheden hebben met de stof om te worden ‘bijgespijkerd’.

Kijk regelmatig de site van OVRC na; daar zullen eventuele wijzigingen worden aangekondigd.

Lesgevers: Miste ON6DC, Frans ON4VVV, Peter ON4BWT en Tom ON5KC.

AGENDA :

1) Woensdag 15 september 2021 van 19 tot 22.30u
Frans : Antennes en transmissielijnen (deel 8, p 117-131) + rekenen in dB (deel 3, p 68-70)

2) Woensdag 22 september 2021 van 19 tot 22.30u
Frans : Antennes en transmissielijnen (deel 8, p 117-131) + rekenen in dB (deel 3, p 68-70)

3) Woensdag 29 september 2021 van 19 tot 22.30u
Frans : Propagatie (deel 9, p 132-142)

4) Woensdag 6 oktober 2021 van 19 tot 22.30u
Miste : Wiskunde (deel 1, p 1-6)

5) Woensdag 13 oktober 2021 van 19 tot 22.30u
Miste : Elektriciteit (deel 2, p 7-17)

6) Woensdag 20 oktober 2021 van 19 tot 22.30u
Miste: Elektriciteit (deel 2, p 7-17)

7) Woensdag 27 oktober 2021 van 19 tot 22.30u
Miste : Elektriciteit (deel 2, p 17-23)

8) Woensdag 10 november 2021 van 19 tot 22.30u
Miste: Elektriciteit (deel 2, p 23-35)

9) Woensdag 17 november 2021 van 19 tot 22.30u
Miste : Elektriciteit (deel 2, p 35-42)

10) Woensdag 24 november 2021 van 19 tot 22.30u
Miste : oefeningen en afronden deel 2

11) Woensdag 1 december 2021 van 19 tot 22.30u
Peter: Passieve componenten en actieve componenten (deel 3, p 44-58)

12) Woensdag 8 december 2021 van 19 tot 22.30u
Peter: Actieve componenten (deel 3, p 58-67) (niet p 68-70 over dB => zie les 1)

13) Woensdag 15 december 2021 van 19 tot 22.30u
Peter: Passieve en actieve componenten, oefeningen en metingen

14) Woensdag 22 december 2021 van 19 tot 22.30u
Frans : Interferentie en veiligheid (deel 12, p 162-169 en deel 13, p 170 -174)

15) Woensdag 12 januari 2022 van 19 tot 22.30u
Miste : Bouwstenen voor zenders en ontvangers (deel 4, p 71-80)

16) Woensdag 19 januari 2022 van 19 tot 22.30u
Miste : Bouwstenen voor zenders en ontvangers (deel 4 p 81-88)

17) Zaterdag 29 januari 2022 van 14 tot 16.30u
Tom : Modulatie en demodulatie (deel 5, p 89-101)

18) Woensdag 9 februari 2022 van 19 tot 22.30 u
Peter: Zenders en ontvangers (deel 6 p 102-107 en deel 7 p 108-116)

19) woensdag 16 februari 2022 van 19 tot 22.30 u
Peter: Zenders en ontvangers (deel 6 p 102-107 en deel 7 p 108-116) met demonstraties

20) Zaterdag 26 februari 2022 van 14 tot 16.30u
Tom : Meettoestellen (deel 10, p 143-154)

21) Zaterdag 12 maart 2022 van 14 tot 16.30u
Tom : Meettoestellen (deel 10, p 143-154)

22) Zaterdag 19 maart 2022 van 14 tot 16.30u
Tom : DSP (deel 11, p 155-161)

23) Woensdag 23 maart 2022 van 19 tot 22.30u
Miste/Frans/Peter : Herhalingsavond en proefexamen

HAREC staat voor Harmonized Amateur Radio Examination Certificate en is een internationaal erkend certificaat dat in ons land wordt bekomen na een theoretisch examen afgenomen door het BIPT. De leerstof is internationaal vastgelegd en situeert zich op het niveau van technicus elektronica. De moeilijkheidsgraad van dit examen ligt beduidend hoger dan bij het examen Basisvergunning; zij die een technische opleiding op het beoogde niveau (of hoger) hebben genoten zullen geen problemen ondervinden, maar kandidaten zonder voorafgaande technische kennis en opleiding zullen een grotere inspanning moeten leveren.
Het verschil met de Basisvergunning (ON3) is dat de houder ook in het buitenland mag zenden (in alle landen die aangesloten zijn bij het CEPT), meer vermogen mag gebruiken, aan zelfbouw mag doen en op meer frequenties en frequentiebanden mag uitkomen. Ook amateur televisie-uitzendingen behoren tot de mogelijkheden.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om er op te wijzen dat men, door de Harec opleiding te volgen, voldoende kennis heeft om ofwel aan het examen voor de C- licentie (ON4), of aan het examen van de B-licentie (ON2) deel te nemen. Een ON2  mag hetzelfde doen als een ON4 twintig jaar geleden. Zowel de A,B als de C licentie zijn nu conform CEPT. Een Harec licentie is de oude naam voor een C-licentie.

Om de kandidaten te helpen heeft de UBA het UBA HAREC handboek uitgebracht. Dit handboek (200 pagina’s) dekt 100% de leerstof zoals voorgeschreven door het BIPT en wijkt zo weinig mogelijk af van de eigenlijke leerstof; het is dus geen cursus voor opleiding tot ingenieur! Het handboek is te verkrijgen in de UBA-sectie van het OVRC en wordt gebruikt als ondersteuning van de lessenreeksen. Men is uiteraard niet verplicht eerst een basisvergunning te halen om deel te nemen aan het examen voor de HAREC-vergunning.

Van zodra de coronabeperkingen opgeheven zijn zal de OVRC terug een cursus organiseren.