Vergaderingen

De wekelijkse samenkomsten gaan door op vrijdagavond vanaf 20h00. Sluitingstijd is onbepaald. 
Het is de bedoeling een gezellige sfeer aan te treffen. Tussen pot en pint kunnen hete hangijzers besproken worden zoals de condities op de HF banden, of de werking van de repeaters, enz…
Maar dikwijls zijn het anecdoten, grappen of andere, niet-radio gerelateerde onderwerpen die de aandacht krijgen van de aanwezigen.

Het aanwezig zijn van onze leden vinden we heel belangrijk. Vooreerst brengen ze, door het verbruiken van dranken e.d. inkomsten in de kas. Het is immers niet door het lidgeld van € 20 dat de vereniging kan blijven bestaan. De uitgaven zijn niet gering; denken we maar aan het dagelijks onderhoud (verf, WCpapier (!), kuisproducten enz…), de verzekeringen, de belastingen (roerend en onroerend en niet gering!), verbeteringen aan het gebouw (onlangs nieuwe ramen en dubbel glas), huur lokaal Watersportbaan voor de onbemande stations, allerhande herstellingen aan het gebouw en aan de antennes, de tijdschriften uit binnen- en buitenland, en de energiekosten.

Naast het geldelijk aspect is van groot belang het sociaal contact tussen de leden. Iedereen heeft wel eens een helpende hand toegereikt gekregen door een mede-amateur. technische problemen waarmee men worstelt, kunnen eenvoudig opgelost worden.